Lisens i første runde – Tertnes

Lisens i første runde

Tertnes fikk også denne sesongen tildelt lisens i første tildelingsrunde.

Økonomi er fortsatt et bærende element i Eliteserielisensordningen, og det eneste området som isolert sett kan påvirke lisensstatusen. 

Den økonomiske situasjonen sett under ett er akseptabel, men det er store variasjoner både målt i omsetning, resultat og egenkapital. 
NHF ser også i år at enkelte håndballgrupper tærer på hovedlagets økonomi og egenkapital.

Tertnes Håndball Elite hadde i 2010 en omsetning på kr. 5.962.475,- inkludert barteravtaler. Dette gav klubben et overskudd på kr. 40.428,-
Klubben har nå en opparbeidet egenkapital som nærmer seg kr.600.000,- nøyaktig er det 563.973,-
Dette gav lisens i NHFs første tildelingsrunde. I første tildelingsrunde er det nemlig de klubber som kommer inn under kravene til ”Lisens uten anmerkninger” og som har sendt inn de påkrevde vedlegg tildeles sin Eliteserielisens.

Årets søknader om Eliteserielisens viser at det samlet står bedre til i norsk klubbhåndball enn de foregående årene, noe Norges Håndballforbund er svært fornøyd med. Den første runden med behandling av lisenssøknadene, ga 14 av klubbene lisens.

Det er:

 

Kvinner

Menn

Byåsen

Bækkelaget

Flint

Drammen

Larvik

Haslum

Levanger

Herulf

Njård

Nøtterøy

Tertnes

Oppsal

Våg

Runar


Behandlingen videre
Også i år må noen klubber vente litt lenger for å få tildelt sin lisens, uten at de medfører noen som helst form for dramatikk. Som regel har det sammenheng med at ikke alt materiell er tilgjengelig og/eller at dokumentasjonen må gjennomgås nøyere. I spesielle tilfeller vil det holdes møter med klubbene. Enkelte klubber må nok fortsatt følge utviklingen på sin egen økonomi svært nøye.

De resterende søknadene vil bli behandlet i løpet av juni.