Vår visjon og våre verdier – Tertnes

Vår visjon og våre verdier

VISJON

💙Sammen med hjertet for klubben💙

MISJON – det vi ønsker å oppnå hver dag

Spre idrettsglede og skape samhold.

VERDIER

Vinnervilje – Lekenhet – Modighet

MER OM KLUBBENS VERDIGRUNNLAG

  • Tertnes skal være en trygg, positiv og attraktiv klubb for alle involverte i klubben.
  • I Tertnes legger vi vekt på samhold og god lagånd blant alle involverte i klubben – vi vinner og taper sammen.
  • I Tertnes skal vi ha ambisiøse og realistiske mål for all aktivitet i klubben, og bygge videre på det vi er gode på.
  • I Tertnes skal klubbens ansatte kjenne til klubbens verdier, identifisere seg med og være lojale overfor disse.
  • I Tertnes skal vi være profesjonelle og ha et godt samspill med våre ansatte, frivillige, samarbeidspartnere, tilskuere, media, andre klubber og Norges Håndballforbund.
  • I Tertnes skal vi ha grunnleggende respekt overfor alle mennesker vi samhandler med.
  • I Tertnes skal vi ha fokus på FNs Bærekraftsmål, og velge ut de målene vi vil arbeide særlig for. Gjennom våre handlinger skal vi vise at vi som rollemodeller og forbilder ønsker å gjøre en forskjell.