Foredrag på Askøy – Tertnes

Foredrag på Askøy

Fredag 16. mars holdt Tertnes spiller Jeanette Haga Holgersen foredrag om ”hvordan beholde ungdom mellom 13 og 19 år i idretten?” på Herdlevågen Gjestehus for ledere fra de ulike klubbene på Askøy. 

Her er Jeanette sine erfaringer fra foredraget.

Hvor holdt du foredraget og hva handlet det om?
«Foredraget ble holdt på Herdlevågen Gjestehus og temaet var ”hvordan beholde ungdom mellom 13 og 19 år i idretten?” Jeg pratet mye om hva som har betydd mye for meg, og laget jeg spilte på opp gjennom, og hvilke problemer og hinder vi støtte på».

Hvorfor valgte du å holde et foredrag?
«Jeg holdt foredraget fordi jeg ble kontaktet av lederen for idrettsrådet på Askøy, Kristin Stølen, og selvfølgelig fordi jeg syntes det var veldig hyggelig å bli kontaktet. Jeg har jo tidligere fått noen stipender fra nettopp idrettsrådet, og da er det kjekt å gi noe tilbake».

Hvordan opplevde du det å holde foredrag? 
«Det var nytt for meg å holde foredrag, det har jeg kun gjort i skolesammenheng før, men jeg syntes det var en veldig god erfaring. Jeg fikk bare gode tilbakemeldinger etterpå. Mange sa at de syntes det var interessant å få en spillers perspektiv på det».

Hvem var tilstede under foerdraget?
«Det var veldig mange ledere for ulike klubber på Askøy, alt fra rideklubber til de tusen ulike fotballkubbene som finnes på øyen. Og så var det jo de som er med i idrettsrådet, selvfølgelig. Jeg vil tippe det var omkring 30-40 stk, uten at jeg har telt».

Hvordan opplevde du det å holde foredrag?
«Jeg syntes det var en veldig fin opplevelse, og absolutt noe jeg kunne gjort igjen. Jeg tror også at mange trenere og personer i administrative stillinger i ulike klubber har godt av å høre hvordan ting oppleves fra utøverne. Det er noe som gjerne ofte blir nedprioritert».