Nytt styre i gang med arbeidet – Tertnes

Nytt styre i gang med arbeidet

Tertnes måtte avholde ekstraordinært årsmøte for å få valgt nytt styre etter feil med formaliteter på det ordinære. Det ekstraordinære årsmøtet ble holdt for 14 dager siden, og det nyvalgte styret er nå godt i gang med arbeidet sitt. 

Tidligere Stortingsrepresentant og minister Grete Knudsen er nå ny styreleder i Tertnes. Med seg på det nykomponerte laget har hun fått Bente Torstad, Solveig Guterud, Fred Morten Solberg og Stig Slaatten. I tillegg er Leif Erik Koehler valgt inn som varamedlem.
Harold Sletten blir leder i markedsutvalget. En gruppe hvor en skal rekrutter inn flere personer som kan være med å bidra videreutviklingen av klubben og markedsarbeidet.

– Selv om vi ikke fikk alt på plass til det ordinære årsmøtet, så ser det ut til at tiden virkelig har jobbet for oss. Vi tror vi har fått på plass et slagkraftig styre med stort nettverk og mye kompetanse, sier leder i valgkomitéen Arild Urdal.

Klubben retter en stor takk til avtroppende leder Kjell Fagna og styremedlemmene Trond Fosse og Harald Reksten som nå gir seg etter over ti års innsats for klubben. Alle disse tre er også tidligere tildelt klubbens hederstegn for sin innsats.
– Disse tre har betydd mye for klubben og virkelig stått på opp gjennom årene. De la blant annet ned et betydelig arbeid for å få Tertnes på fote igjen da klubben lå nede med store røde tall like etter århundreskiftet. Vi er takknemlig for det engasjementet de har vist og den innsatsen de har lagt ned som frivillige, sier Lars Riis Ellingsen  

Det nye styret har avholdt sitt første møte og er nå godt i gang med jobbingen inn mot en ny sesong. Øverst på agendaen står å avklare spillerstallen og få på plass en ny avtale med hovedtrener Tore Johannessen.

– Vi ønsker å styrke både det organisatoriske og det sportslige. Målet er at vi må greie å redusere avstanden til Larvik. Skal vi lykkes med det, er vi avhengig av at helle byen er med å bidrar, sier nyvalgt styreleder Grete Knudsen.