Årsmøte Tertnes Håndball Elite – Tertnes

Årsmøte Tertnes Håndball Elite

Det vil bli avholdt årsmøte for Tertnes Håndball Elite torsdag 26. mars 2020 kl. 19:00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styreleder Fred Morten Solberg innen torsdag 5. mars 2020 på e-post (fred@fredaen.no).

Saksliste
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
2. Merknader til innkalling og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap 2019
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett 2020
8. Valg