Valg av nytt styre – Tertnes

Valg av nytt styre

Sist uke ble årsmøte for Tertnes Håndball Elite gjennomført. Pga. de spesielle omstendighetene, ble møtet gjennomført som videomøte. Som vanlig ble det avholdt valg av nytt styre for kommende år.

Det nye styret består av:

  • Styreleder Fred Morten Solberg (gjenvalg)
  • Styremedlem Nina Eknes (ikke på valg)
  • Styremedlem Rolf Ellingsen (gjenvalg)
  • Styremedlem Øyvind Lasse Høysæter (ny)
  • Styremedlem Oskar Rosnes (ny)
  • Styremedlem Terje Haugstvedt (ny)

Avtroppende styremedlemmer Bente Sterk-Hansen Torstad og Harald Stegen ble takket for innsatsen for klubben.