Tertnes tildelt elitelisens – Tertnes

Tertnes tildelt elitelisens

Elitelisens er et krav for klubbene i de to øverste divisjonene. Klubbene plasseres hvert år i en kategori basert på graden av oppfyllelse av reglementet. Nyopprykkede klubber må søke om å få tildelt lisens, mens klubber som rykker ned til 2. divisjon automatisk blir fratatt lisensen.

Tertnes Håndball Elites søknad om lisens er nå behandlet av Norges Håndballforbunds elitelisensnemd (ELN), og resultatet er at klubben er tildelt lisens i GRØNN KATEGORI for spill i REMA 1000-ligaen kvinner sesongen 2024/25. Dette betyr at Tertnes oppfyller alle kravene i elitelisensreglementet.

ELN skriver blant annet følgende om tildelingen til Tertnes:

«Klubbens rapportering til elitelisensnemnda per 15.2. og 20.4. har vært i henhold til gjeldende frister, og bærer preg av god styring og kontroll.» 

Her er hele oversikten over ELNs tildeling.