Lerøy – Tertnes

Konsernets kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Vi er stolte av å levere et totalt spekter av sjømatprodukter fra Norge.

Vårt globale salgsnettverk omfatter datterselskaper i Sverige, Finland, Frankrike, Spania, Portugal og Tyrkia, og salgskontorer i Kina, Japan og USA. Vi har 14 videreforedlingsanlegg lokalisert i ulike europeiske land.

Vi er et helintegrert selskap, og følger hvert trinn i produksjonen nøye, fra fiskegg til ferdig produkt. Vi ønsker å ta vare på miljøet, fisken vi produserer og alle personer som er involvert i vår virksomhet. Vår høye kvalitet sikres av styringssystemer basert på HACCP, BRC og ISO 9001. Lerøy er forpliktet til mattrygghet og leverer full sporbarhet på alle våre 2500 produkter.

Selskapet har mer enn 2000 ansatte og ble notert på Oslo Børs i juni 2002. I 2011 eksporterte vi mer enn 200 000 tonn sjømat.

Hvert 48 minutt ruller en trailer fullastet av Lerøy Sjømat ut i verden.
Hver dag skaper vi smakfulle løsninger til hele verden!

Les mer på www.leroyseafood.com.